Állások keresése - zenekari tag/III. harsona - Magyar Állami Operaház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekzenekari tag/III. harsona

Magyar Állami Operaház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Zenekar

zenekari tag/III. harsona

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1087 , II. János Pál pápa tér 30. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A zenekari művész a kinevezésben vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással - új betanuláskor a szólam technikai ismeretével - kell megjelennie. Kötelezhető a színpadon is közreműködni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés, vagy zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség

        nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén összevont tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás beszerzése

        nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén a végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, pályázó saját nyilatkozata végzettségéről, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7474-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag/III. harsona.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7474-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag/III. harsona.

        Elektronikus úton Váradi Bernadett részére a probajatek@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2019. október 29-én 10 órától próbajátékon vesznek részt (helyszín: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme - 1066 Budapest Jókai utca 2-4.), a részvevők sorrendjét október 29-én sorsolással döntjük el. A próbajáték kettő, legfeljebb három fordulós. Az 1. forduló függöny mögött, a 2. és az esetleges 3. forduló függöny előtt, nyílt színen zajlik. A további fordulókba az előző fordulót sikeresen teljesítő pályázó juthat tovább.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.opera.hu - 2019. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbajáték zenekari anyagának kottái a www.opera.hu honlapján megtalálhatók. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. A munkakör bel -és külföldi kiküldetéssel jár.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések