Állások keresése - Közgazdász tanár - Dunaújvárosi Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözgazdász tanár

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közgazdász tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az órarendben meghatározott rendben szaktárgyi órák megtartása a pedagógiai program alapján, a szakmai munkaközösség és a nevelőtestület munkájában való részvétel. Pénzügyi-, számviteli és adózási alapismeretek tantárgyak oktatása nappali és felnőttoktatás tagozaton. Szakmai vizsgára való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közgazdász tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, közgazdász tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerjék és a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mátyás Julianna nyújt, a 0625/271-743 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-028/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Közgazdász tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római körút 51/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-028/2019., valamint a munkakör megnevezését: Közgazdász tanár.

        Elektronikus úton Mátyás Julianna részére a igazgato@szabolcsvezer.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések