Állások keresése - óvodavezető (magasabb vezető) - Acsádi Mézeskalács Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető (magasabb vezető)

Acsádi Mézeskalács Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Acsádi Mézeskalács Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.17. - 2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9746 Acsád, Béke utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármester nyújt, a 0630/332-8229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Acsádi Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACS/300/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Acsádi Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACS/300/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).

vagy

        Személyesen: Kranczné dr. Kovács Bernadett , Vas megye, 9746 Acsád, Béke utca 58. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására az Acsádi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa jogosult, akik a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések