Állások keresése - családvédelmi védőnői feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládvédelmi védőnői feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

családvédelmi védőnői feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 15.

Budapest, 1027 Budapest, Feketesas utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

családvédelmi védőnői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó családvédelmi védőnői feladatok teljeskörű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        Felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett tapasztalat

        Azonnali munkakezdés

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientáltság,

        Fejlett kommunikációs készség,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Problémamegoldó készség,

        Pontos, hatékony munkavégzés,

        Terhelhetőség, stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, melynek formátuma letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,

        Erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a feladatkör betöltésének feltétele

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Harsányi Kornélia osztályvezető nyújt, a + 36 (1) 209-3315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00180-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családvédelmi védőnői feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00180-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: családvédelmi védőnői feladatok.

        Elektronikus úton (az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés CSVSZ” szíveskedjen feltüntetni) jelentkezését és a csatolandó részére a nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.h E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések