Állások keresése - közegészségügyi-járványügyi feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközegészségügyi-járványügyi feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

közegészségügyi-járványügyi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közegészségügyi-járványügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (I., II és III. kerületek), a feladat- és hatáskörbe tartozó közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi igazgatási feladatok ellátása (az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben a járási kormányhivatalok számára meghatározott népegészségügyi feladatok)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        Felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, természettudományi, agrár, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség,

        vagy

        Érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Azonnali munkakezdés

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga

        Egészségügyi ellátásban, szolgáltatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Szakszerűség,

        Önálló munkára való képesség,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Pontosság és precizitás,

        Empátia,

        Terhelhetőség, stressz-tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, melynek formátuma letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát

        Erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a álláshely betöltésének feltétele

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Harsányi Kornélia osztályvezető nyújt, a + 36 (1) 209-3315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00181-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi-járványügyi feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00181-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi-járványügyi feladatok.

        Elektronikus úton (az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés felügyelő” szíveskedjen feltüntetni) jelentkezését és a csatola részére a nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések