Állások keresése - családsegítő - Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ
Család- és gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komàdi, Hősök tere 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szociális segítőmunka biztosítása családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén a működési engedélyben meghatározott településeken változó munkahelyen történő munkavégzéssel. Családlátogatás, ügyfélfogadás biztosítása, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal, család és gyermekjóléti központtal szoros kapcsolattartás, prevenciós tevékenységek végzése az ellátási területen lévő iskolákban, óvodákban; a munkakörhöz kapcsolódó szakmai adminisztrációs tevékenység pontos ellátása. Határozatlan idejű jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) kapcsolódó szakmai adminisztrációs tevékenység pontos ellátása. Határozatlan idejű jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés az 1/2000.(I.07.)SZCSM rendeletben meghatározott kiegészítéssel,

        Pályakezdő is lehet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szintű kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karika Róbert nyújt, a 0654544026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4138 Komàdi, Hősök tere 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4138 Komàdi, Hősök tere 10. tere 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton dbszszk@gmail.com részére a dbszszk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Karika Róbert, Hajdú-Bihar megye, 4138 Komàdi, Hősök tere 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések