Állások keresése - óvoda igazgató - Községi Önkormányzat - Szajol | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvoda igazgató

Községi Önkormányzat - Szajol

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szajoli Tiszavirág Óvoda

óvoda igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Szent István király út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai igazgatási feladatok, az önálló intézményi státusszal összefüggő aktuális vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László nyújt, a 56/446-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szajol címére történő megküldésével (5081 Szajol, Rózsák tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277-5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szajol címére történő megküldésével (5081 Szajol, Rózsák tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.

        Személyesen: Dr. Bartók László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Rózsák tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követő 30.nap utáni első képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Új Néplap - 2019. szeptember 11.

        Új Néplap - 2019. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szajol.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések