Állások keresése - gyermekvédelmi gyám - Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyermekvédelmi gyám

Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

gyermekvédelmi gyám

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.10-2020.11.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekvédelmi gyámként a Nógrád megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő, gyermekotthonokban és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek személyi és vagyoni ügyeiben lát el törvényes képviseletet. Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális, gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció,

        Kiváló szintű együttműködési, kapcsolatteremtő képesség,

        Kiváló szintű mobilitás,

        Kiváló szintű problémamegoldó, döntéshozó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 1997. évi XXXI. törvény 15. §. ( 8 ). bekezdésében meghatározott kizáró okok;

        A végzettséget igazoló oklevelek egyszerű másolata;

        Motivációs levél;

        Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkuti Gáborné nyújt, a 06-32/432-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369-6/19. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369-6/19., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.

        Személyesen: Cserkuti Gáborné, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás után a bíráló bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mgyvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések