Állások keresése - Gépkocsivezető - Szociális Gondozó Központ - Érd | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekGépkocsivezető

Szociális Gondozó Központ - Érd

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ
Időseket Ellátó Központ

Gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény telephelyein a közvetlen vezetője utasítása alapján, személyszállítási, áruszállítási, beszerzési feladatok elvégzése. Felelősséggel tartozik a részére meghatározott feladatok maradéktalan elvégzéséért, és az általa vezetett gépjármű műszaki és esztétikai állapotáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/695/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gépkocsivezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/695/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gépkocsivezető.

        Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szakács András, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább 3 tagú,a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Érdi Újság - 2019. szeptember 11.

        Érdi Honlap - 2019. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések