Állások keresése - családsegítő - Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott családsegítő feladatok és az ezzel járó adminisztrációs munkák ellátására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész I/1. pontja szerinti családsegítő részére előírt képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, , büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

        gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        b kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésben található kizáró okok nem állnak fenn

        A jogszabályban előírt képesítés hiányában is fogadjuk a pályázatokat, amennyiben a pályázó a felmentés feltételeinek megfelel, és vállalja a képesítés megszerzését, továbbá szociális- gyermekjóléti területen szeretne tartósan elhelyezkedni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kallóné Szilvási Zita nyújt, a 06/49-552-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91958-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91958-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Kallóné Szilvási Zita részére a human@mezocsat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kallóné Szilvási Zita, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csáti újság - 2019. szeptember 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések