Állások keresése - ügyintéző - Debreceni Közterület Felügyelet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyintéző

Debreceni Közterület Felügyelet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Közterület Felügyelet
Hatósági Osztály

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.06. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.27) Önkormányzati rendelet 1. §-ában meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, igazgatásszervezői szakképzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést tanúsító okirat másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Gyula nyújt, a 06-30/488-2111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/3/282/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/3/282/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

        Elektronikus úton Tőzsér Gyula részére a munkaugy@kozterf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tőzsér Gyula, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A fenntartó honlapján (www.debrecen.hu) - 2019. szeptember 12.

        DMJV.PH (Új Városháza) hirdetőtábláján - 2019. szeptember 12.

        Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) - 2019. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések