Állások keresése - óvodapedagógus - Rezi Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Rezi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rezi Óvoda
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások, munkaköri leírás alapján. A 3-7 éves gyerekek nevelése a Helyi Programban megfogalmazottak alapján. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás-és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek és dokumentumok figyelembe vételével. Elhivatottság a folyamatos szakmai fejlődésért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai felkészültség, ,

        Kiváló szintű differenciált bánásmód alkalmazása, inkluzív szemlélet,,

        Kiváló szintű együttműködési készség, kommunikációs készség, pontosság,,

        Kiváló szintű kreativitás, lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy megkérte

        kézzel írott motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trezsenyik Zsuzsánna nyújt, a 06306488719 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rezi Óvoda címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Rezi Óvoda címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Trezsenyik Zsuzsánna részére a reziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Trezsenyik Zsuzsánna, Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételeknek való megfelelés esetén döntés, a döntésről való tájékoztatás. A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt. Elutasító döntés esetén az óvodavezető nem indokolja, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rezi Község honlapja - 2019. szeptember 12.

        Rezi Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2019. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rezi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések