Állások keresése - ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő, gazdasági igazgató

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen

ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2020.01.01-2022.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belső szabályzatai alapján az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül: az egyetem gazdasági tevékenységének - a Szenátus határozatainak és a rektor, valamint a kancellár döntéseinek megfelelő - megszervezése, irányítása. Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a keretgazdálkodás működtetése, a számviteli fegyelem betartatása, a szabályozottság biztosítása, így különösen a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok elkészítése, folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása. Az egyetem működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok és a beosztott munkatársak felelős irányítása. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, közgazdász szakképzettség,

        államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettség

        mérlegképes könyvelői regisztráció

        költségvetési szervnél szerzett legalább öt év vezetői gyakorlat

        EU és hazai pályázati források felhasználásában, elszámolásában szerzett gyakorlati tapasztalat

        az államháztartási számvitel magabiztos ismerete

        kontrolling területen szerzett jártasság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése ügyvivő szakértő munkakörben

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú angol nyelvvizsga, egyéb nyelv középfokú ismerete, illetve

        szakmai nyelvismerettel bővített nyelvvizsga

        felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,

        jó konfliktus-kezelő és kommunikációs, valamint prezentációs képesség,

        precizitás, csapatmunka szellem,

        irányítási, vezetési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai tevékenységét

        vezetői koncepció, program

        felsőfokú végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-7049-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-7049-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató.

        Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések