Állások keresése - Anyaggazdálkodó - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAnyaggazdálkodó

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Anyaggazdálkodási Osztály

Anyaggazdálkodó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 Budapest, Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet folyamatos működéséhez szükséges, a szervezeti egysége ügykörébe tartozó anyagok, eszközök piaci elemzésen alapuló beszerzése, a felhasználásokat, igényeket figyelembe vevő részletes ügyintézése. A munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok. Munkakörét a munkaköri leírása és az intézeti belső szabályzatok előírásai alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, (előny szakirányú végzettség),

        büntetlen előélet,

        egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-EcoSTAT program ismerete

        word, excel magas szintű használata

        egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        gyors és pontos munkavégzés,

        jó kommunikációs készség,

        udvarias magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019/ÁLL , valamint a munkakör megnevezését: Anyaggazdálkodó.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019/ÁLL, valamint a munkakör megnevezését: Anyaggazdálkodó.

        Elektronikus úton Veller Zsigmondné részére a veller.judit@delpestikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - honlapja - 2019. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezési dokumentáción kérjük feltüntetni: 52/2019/ÁLL azonosítószámot és a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések