Állások keresése - Intézetigazgató - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézetigazgató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet

Intézetigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Annaliget út 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet feladatellátásának, tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; az intézet kapcsolat rendszerének fejlesztése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség,

        Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás

        Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus)

Elvárt kompetenciák:

        Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

        Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);

        Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat);

        Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;

        Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatását;

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/3350-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/3350-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki az agrárminiszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.naik.hu - 2019. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések