Állások keresése - szakágazati vezető - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakágazati vezető

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Műszaki Biztonsági Szolgálat

szakágazati vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, és az Igazgatóság működési területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vízkár-elhárítási vízügyi létesítmények fenntartását, illetve a védelmi feladatok ellátását szolgáló víz és mélyépítési fenntartási és beruházási munkák megszervezése és lebonyolítása, valamint az ehhez kapcsolódó fenntartó és védelmi gépek (erő- és munkagépek, aggregátok), valamint a kis- és nagyműtárgyak gépi berendezései üzembiztosságának és védképességének biztosítása: rendszeres felülvizsgálat alapján meghatározza a hatékony működésükhöz szükséges javítási, fejlesztési és korszerűsítési beavatkozások műszaki tartalmát, felméri azok forrásigényét; • Szervezeti egységen belüli területi ügyrendi és munkavezetési és adminisztrációs feladatok ellátása; • Ellenőrzi a járművek, gépek és berendezések rendszeres karbantartását és üzempróbáját, felügyeli a közép és nagyjavításokat, szükség esetén intézi a javíttatást és ellátja annak műszaki ellenőrzését; • Ellenőrzi a gépek és berendezések szakszerű kezelését és az előírásoknak megfelelő üzemeltetését; • Szervezi a víz és mélyépítési fenntartási és beruházási munkákat és irányítja a kivitelezési munkákat; • A védelmi létesítményeknél a szükséges javításokat soron kívüli feladatként kezeli, és azonnal elvégezteti; • Közreműködik az Igazgatóság műtárgyfelújítási és távlati fejlesztési terveinek kidolgozásában; • Közreműködik a szerelőipari és vízépítési személyzet munkájának irányításában és képzésében; • Közreműködik az előírt védekezési gyakorlatok megszervezésében és lebonyolításában; • Árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás, jégvédekezés, helyi vízkár esetén elrendelt védekezéskor műszaki biztonsági, illetve védelmi osztag operatív műszaki irányító feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség (építő-, vízépítő-, szerkezetépítő-, közmű építő-, környezet-, mezőgazdasági vízrendezési- mérnöki ),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, • Magyar állampolgárság

        hatékony, önálló munkavégzés, • kiváló kommunikációs és stressz tűrő képesség, • mérnöki precizitás, pontosság, • a szakma iránti elkötelezettség, • folyamatos képzés és továbbképzés igénye, • együttműködő képesség, közösségi szellem, • minimum 5 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szakirányú posztgraduális végzettség (pl.: ár- és belvízvédelmi szakmérnök),

        Vízügyi ágazatban, illetve hasonló munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat, • Közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga, • C, C+E kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, • fénykép nélküli részletes, szakmai önéletrajz • az iskolai végzettséget, szakképzettséget, jogosultságot igazoló okiratok másolata • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor attila nyújt, a +36-20/438-5297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00418-0029/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakágazati vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (1088 Budapest, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00418-0029/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakágazati vezető.

        Elektronikus úton dr. Vas Katalin részére a vas.katalin@kdvvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Faliújság - 2019. szeptember 5.

        Saját honlap - 2019. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017.(XII.13.) Korm. rendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően csak fénykép nélküli önéletrajzot áll módunkban befogadni és kezelni. A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan kezeljük. Visszajelzést csak a személyes elbeszélgetésre behívott jelentkezők kapnak. A részünkre megküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdvvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések