Állások keresése - igazgató - Tab Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Tab Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zichy Mihály Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. január 1-től - 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint, valamint az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása. A közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében, a művészeti élet fejlesztésében a gyermek és felnőtt színházi előadások, pódiumestek, zenei események, művészeti találkozók szervezésével. Kiállításokat rendez amatőr és hivatásos alkotók számára. Kiemelt feladatként szervezi a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését segítő programokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vezetői pótlék megállapítására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 2. §. (3) bekezdésében, a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelés, valamint a 6/G. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Nem áll a közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        A munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata.

        Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamról vagy annak mentességéről igazolás, vagy nyilatkozat annak két éven belüli elvégzéséről.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Igazolás, hogy a pályázó nem áll a közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

        A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

        Szakmai gyakorlat igazolása.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt Jenő polgármester nyújt, a 06-84-525-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tab Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TA/1227/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tab Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TA/1227/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Schmidt Jenő polgármester , Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tab város honlapja - 2019. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Újonnan létesített jogviszony esetén – a [Kjt.] 21/A. § (1) bekezdése alapján a próbaidő 3 hónap. Közalkalmazotti munkakör közművelődési szakember. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tab.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések