Állások keresése - óvodavezető - Serényfalva Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Serényfalva Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Serényfalvai Játéksziget Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. - 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3729 Serényfalva, Dózsa György út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az irányadó jogszabályokban neghatározott óvodavezetői feladatokat. Intézmény szakszerű, törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, írányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel,

        Adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul.e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, továbbá arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szerna Csaba nyújt, a 48/534-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Serényfalva Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3729 Serényfalva, Kossuth út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sf./1013/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Serényfalva Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3729 Serényfalva, Kossuth út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sf./1013/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Szerna Csaba, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3729 Serényfalva, Kossuth út 63. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december havi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. szeptember 28.

        Oktatási és Kuturális Közlöny - 2019. szeptember 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések