Állások keresése - Intézményvezető - Nagyiván Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Nagyiván Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyiván Község Önkormányzata Nagyiváni Élelmezési Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1. -2025. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5363 Nagyiván, Hősök Tere 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő feladatellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, , valamint élelmezésvezetői szakképesítés, vendéglátóipari felsőfokú végzettség vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség,

        Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        a Nagyiváni Élelmezési Intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti kinevezés élelmezésvezetői munkakörbe

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

        a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajza

        a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában szerzett szakmai gyakorlat hitelt érdemlően dokumentált igazolása

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program)

        A büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben, továbbá

        a pályázó nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgármester nyújt, a 06-59/415-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyiván Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5363 Nagyiván, Hősök Tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1130-5/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyiván Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5363 Nagyiván, Hősök tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1130-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5363 Nagyiván, Hősök Tere 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        kozigallas.gov.hu

        nagyivan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására vagy eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések