Állások keresése - adatvédelmi jogász - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadatvédelmi jogász

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

adatvédelmi jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. C

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 59. pont adatvédelmi jogász

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főosztályvezető irányítása alatt: hatósági ellenőrzés, hatósági eljárás lefolytatása; végrehajtáshoz és jogorvoslathoz kapcsolódó feladatok ellátása; vizsgálati eljárások lefolytatása; ajánlások, jelentések, tájékoztatók készítése; részvétel a tagállami adatvédelmi hatóságokkal való együttműködésben, valamint egyes nemzetközi ügyekben koordináció és részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú angol nyelvtudás; jogi szaknyelv ismerete

        hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat

        rendvédelmi szervek tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok

        adatvédelmi szakjogász végzettség

        informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó végzettségét, szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a 1-391-1415 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019090502 , valamint a munkakör megnevezését: adatvédelmi jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére történő megküldésével (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019090502, valamint a munkakör megnevezését: adatvédelmi jogász.

        Elektronikus úton Szabó Andrea részére a allas@naih.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: "NAIH/SZTF pályázat". A pályázatok benyújtást követően folyamatosan kerülnek elbírálásra. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó http://naih.hu/files/06_AK_TAJ_HR_IN_20181204.pdf.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések