Állások keresése - főépítészi munkatárs - Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőépítészi munkatárs

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoport

főépítészi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Határozott idő –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

-

Ellátandó feladatok:

Főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés:  településrendezési dokumentumok, eszközök karbantartása, módosítása;  településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet karbantartása, módosítása;  településrendezéshez kapcsolódó előterjesztések, tájékoztatások előkészítése;  helyi értékvédelmi pályázat bonyolítása, a támogatással, települési értéktárral kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása  településképi bejelentési, kötelezési feladatok ellátásában való közreműködés  Ügyfelekkel való kapcsolattartás, információk nyújtása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítészi tevékenység segítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőfokú építészmérnöki, magasépítő üzemmérnöki, városgazdasági üzemmérnöki, vagy ezzel egyenértékű településmérnöki végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban, azonos területen szerzett gyakorlat

        településtervezésben szerzett gyakorlat

        közigazgatási szakvizsga

        Informatikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldás,

        Objektivitás,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné Tölgyesi Ildikó nyújt, a 23/522-300 (208. mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-27/2019 , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-27/2019, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2019. szeptember 9.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések