Állások keresése - gyógypedagógus - Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyógypedagógus

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskolában

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.07.-2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6622 Nagymágocs, Rákóczi Ferenc utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai gyógypedagógusi feladatok. Felmérések, egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervek elkészítése, foglalkozások megtervezése, tartása. BTMN, SNI tanulók ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Ferenc intézményvezető nyújt, a +36 (70) 539-4870 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6622 Nagymágocs, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/113 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/113, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Varga Ferenc intézményvezető részére a hjaknm@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések