Állások keresése - háziorvos - Sárszentágota Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Sárszentágota Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárszentágota Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8126 Sárszentágota, Május 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sárszentágota község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel vegyes körzetben, valamint iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi, határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében ellátandó háziorvosi munkakör.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, háziorvos,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság, működtetési jog megszerzése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (II.23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; MOK tagság igazolása; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek; a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (vállalkozásban, közalkalmazottként) szóló nyilatkozat;

        Vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, valamint a munkavállalók foglalkoztatására, továbbfoglalkoztatására vonatkozó nyilatkozat; egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, a pályázati anyagot megismerhetik;

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásban közreműködők a pályázatba betekinthetnek, a pályázati anyagot megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén Zoltán nyújt, a 06/25/509-428 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárszentágota Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A3/655-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Sárszentágota Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8126 Sárszentágota, Május1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A3/655-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárszentágota Község Önkormányzatának honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat rezidens pályázó jelentkezését is elfogadja. Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Az eredménytelenül pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarszentagota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések