Állások keresése - óvodavezető - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orbánhegyi Óvodák

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1-től 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/a.

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        vezetési program

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepreginé Volosinovszki Mária nyújt, a 1/224-5940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. Fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII/537/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII/537/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. Fsz. 28.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró az esetleges hiányok pótlására nyolc napot biztosít, amely határidő a hiánypótlási felszólítás pályázó általi kézhezvételének napjától kezdődik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hegyvidék Újság - 2019. szeptember 17.

        www.hegyvidek.hu - 2019. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések