Állások keresése - szakorvos főorvos - Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakorvos főorvos

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Sebészeti osztály

Sebészet osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Markhot út 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés az Sebészet- Érsebészet osztályon, a szakmai előírásoknak megfelelően. - Az osztály szakmai vezetése, - A vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a változások nyomon kövezése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel - a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése. - Az osztály területi ellátási kötelezettségének megfelelő működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos, sebészet- érsebészet szakvizsgával,

        szakorvos - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Érsebészet valamint további szakvizsga, tudományos fokozat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        Az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata

        Érvényes működési nyilvántartási igazolás

        MOK tagsági igazolás

        Alkalmazás esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A vezetésre vonatkozó szakmai koncepció

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1 , valamint a beosztás megnevezését: szakorvos főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (3300 Eger, Széchenyi utca 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos főorvos.

        Elektronikus úton Dr. Vácity József/ főigazgató részére a titkar@mfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.mfkh.hu - 2019. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, alkalmazás esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Javadalmazás: az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 66. §-a alapján, illetve a 2003. évi LXXXIV. törvény (1) melléklet figyelembe vételével, egyedi megegyezés szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.mfkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések