Állások keresése - jegyző - Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapkézési szak, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV. elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

        Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz

        az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

        közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása

        a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-70-902-0940, 06-52-588-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4669-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4669-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Szilágyi Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Tiszacsege Város polgármestere bírálja el. A kinevezés legfeljebb 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszacsege.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések