Állások keresése - jegyző - Ikladi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Ikladi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ikladi Polgármesteri Hivatal
Ikladi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladat - meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályok és közérdeknek megfelelő szakszerű és pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ikladi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola, vagy egyetemi iskolai végzettség, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007.évi CLII.törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok,

        87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt. Kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász István polgármester nyújt, a 06/28-403-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ikladi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2181 Iklad, Ráday tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/365/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Ikladi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2181 Iklad, Ráday tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/365/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Madarász István polgármester, Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a pályázatok értékelése alapján dönt a jegyző kinevezéséről. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iklad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések