Állások keresése - Óvodavezető - Ároktő község Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezető

Ároktő község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ároktői Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2024. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározottak. Különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért; gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy a szakképzettség megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szervezőkészség; konfliktus kezelés; kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kerékgyártó Ildikó nyújt, a 06 20/466-8167 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ároktő község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 988-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Ároktő község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 988-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .

vagy

        Elektronikus úton Ároktő Község Önkormányzata részére a postmaster@aroktopm.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Ároktő Község Önkormányzata, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ároktő Önkormányzatának képviselőtestülete dönt. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.arokto.hu - 2019. augusztus 23.

        Ároktő Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2019. augusztus 26.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arokto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések