Állások keresése - szociális diagnózis felvételi esetmenedzser - Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális diagnózis felvételi esetmenedzser

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti központ

szociális diagnózis felvételi esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis készítése az Szt.64/A§ szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgár

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociálpedagógus vagy szociális munkás,

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        szikszói járáshoz tartozó települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Péterné Lengyel Andrea nyújt, a 30/830-99-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvételi esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/11/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvételi esetmenedzser.

        Elektronikus úton Pongrácz Péterné Lengyel Andrea részére a szikszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések