Állások keresése - tudományos munkatárs - Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Felületkémiai és Katalízis Laboratórium

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. 02. 28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• kutatási tevékenység a VEKOP 2.3.2-16-2016-00011 pályázat nyomán létrejött stratégiai műhely „a megújuló alapú energiarendszer technológiai kihívásaira” tematikáját követve, új elektrokémiai és gázkromatográfiás mérőeszközökkel kitűzött feladatok megvalósítása, a mérések kiértékelésében való aktív részvétel, ez túlmenően pedig kijelölt rész-témák kidolgozása (foto)elektrokatalitikus vízbontás területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, kémia, környezet- vagy anyagtudományi területen szerzett tudományos fokozat,

        Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga vagy azzal megegyező szintű nyelvismeretet igazoló okmány, kémiai szaknyelv ismerete. Büntetlen előélet. Csapatmunkában való aktív részvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Külföldön vagy itthon szerzett kutatási tapasztalat (önéletrajzban megnevezendő). Műszeres tapasztalat (potenciosztát, GC, XPS, FTIR, Roman. UV-vis),. Origin szoftver ismerete. DFT számításokban szerzett tapasztalat. Publikációs tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Tudományos fokokozatának, nyelvismeretének megjelölése. Végzettséget tanúsító okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pap József Sándor nyújt, a 06 1 392-2222/3284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2413/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2413/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Pap József Sándor részére a pap.jozsef@energia.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2019. augusztus 26.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. augusztus 26.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések