Állások keresése - igazgató (magasabb vezető) - Rakamaz Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató (magasabb vezető)

Rakamaz Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4465 Rakamaz, Szent István út 174.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A Pályázó rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A.§, vagy 6/B.§ (5) bekezdésében, vagy 6/F.§-ában megfogalmazott feltételekkel

        A Korm. rendelet 6/G.§ (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása vagy

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a kultúráért felelős miniszter által a kultúrális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot a vezetői megbízását követő 2 éven belül elvégzi, és az azt igazoló okiratot határidőben bemutatja a munkáltatónak,

        A Pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és a betöltendő munkakör ellátásához vele szemben nem áll fenn a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás,

        Az adott intézményben közművelődési szakember vagy könyvtáros munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg művelődésszervező, vagy könyvtáros munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        Cselekvőképesség

        Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat, legalább 3 év feletti hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

        szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy büntetlen előéletű, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e, vagy nem

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételről pályázati nyertesség esetére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár László polgármester nyújt, a 06-42-570-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rakamaz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4465 Rakamaz, Szent István út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/178-11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Rakamaz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4465 Rakamaz, Szent István út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/178-11/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rakamaz Város Önkormányzatának honlapja: www.rakamaz.hu - 2019. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések