Állások keresése - jogi és hatósági feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogi és hatósági feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztálya

jogi és hatósági feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1. a-c.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

jogi és hatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, iratok elkészítése. Támogatásra való jogosultság (tipikusan: CSOK, Babaváró támogatás, jelzáloghitel-csökkentő támogatás) és a támogatások jogszerű felhasználásának vizsgálata hatósági eljárás keretében. Visszafizetési kötelezettség felfüggesztéséhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása. Magyar Állam képviselete támogatott ingatlant érintő polgári perekben. Általános tájékoztatás-nyújtás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat keretében. A tevékenységet segítő speciális számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása, valamint iktatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga

        Kamarai jogtanácsosi regisztráció

        Az állami lakástámogatási rendszer ismerete

        Lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos, hitelintézetnél szerzett tapasztalat

        Peres képviseletben jártasság

        Jogi és/ vagy hatósági területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Ákr. átfogó ismerete

        Azonnali munkakezdés

Elvárt kompetenciák:

        Önálló döntéshozatali képesség és munkavégzés,

        Problémamegoldás,

        Ügyfélközpontúság,

        Együttműködési és konfliktuskezelési képesség,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. (felvétel esetén legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az okirat eredeti példányát be kell nyújtani)

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshely vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00485-30/201 , valamint a munkakör megnevezését: jogi és hatósági feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca Trencsén. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00485-30/201, valamint a munkakör megnevezését: jogi és hatósági feladatok.

        Elektronikus úton fényképes szakmai önéletrajzát és a benyújtandó iratokat „jogi és hatósági feladatok” jelöléssel Wie részére a wiener.judit@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések