Állások keresése - Osztályvezető ápoló - Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekOsztályvezető ápoló

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

Osztályvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Naponta ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakdolgozók munkáját. Részt vesz az orvosi viziteken, az ott elrendeltek végrehajtását ellenőrzi. Határidőre elkészíti a munkabeosztásokat, a túlórák és a belső helyettesítések dokumentációját. Gondoskodik a gondozottak ellátásához szükséges anyagokról és felszerelésekről, a leltári tárgyak megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. Felelős az ápolási/gondozási dokumentáció folyamatos vezetéséért. Figyelemmel kíséri a gondozási egység szakdolgozóinak képzését továbbképzését. A hozzáforduló gondozottak panaszát meghallgatja, a szükséges intézkedéseket megteszi

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Kórházban vagy Idősek Otthonában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Erkölcsi bizonyítvány

        Foglalkozás egészségügyi alkalmassági

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Kórházban vagy Idősek Otthonában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Anita nyújt, a 06-1-254-0104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/25/25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/25/25/2019, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.

        Elektronikus úton Papp Anita részére a papp.anita@pestiut.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések