Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 15.pont Építésügyi igazgatási területen építésügyi hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatokat, vezeti a feladatkörbe tartozó ügyekben a jogszabályok által rendszeresített nyilvántartásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, ,egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik.,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építéshatósági igazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        487/2013.(XII.17.) Kormányrendelet alapján építésügyi vizsga,

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábián Bálint humánpolitikai előadó nyújt, a 06-73/514-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/548-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/548-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak van helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Jegyző a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A Jegyző az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt az építéshatósági ügyintéző kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetvár Város Honlapja - 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szigetvar.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések