Állások keresése - közterület-felügyelő - Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó közterület-felügyelő feladatkör, valamint a 32. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően, a közterület-felügyeletre vonatkozó előírások, szabályzatok, utasítások betartásával a közterület-használat engedélyezésének döntés-előkészítését, a közterület jogszerű használatának ellenőrzését, a közterület, az épített és a természeti környezet, valamint a közrend, a közbiztonság védelmében a vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, illetve szankcionálását. Ellátja továbbá a térfigyelő kamerarendszer működtetési, adatszolgáltatási feladatait a vonatkozó szabályzat értelmében. Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, valamint az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában. Megszervezi a szúnyog- és rágcsálóirtást. Felügyeli a környezet és természet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, valamint a hatósági engedélyek hatályát. Közreműködik az önkormányzat és intézményei üzemeltetési feladatainak előkészítése és lebonyolítása során, továbbá a zöldfelületi rendszerek kialakításával, megóvásával kapcsolatban felmerülő ügyekben. Ellátja a város közparkjainak, közterületeinek zöldfelület-gondozásával, ápolásával kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        főiskolai végzettség,

        műszaki vagy agrár szakképesítés,

        közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Határozott fellépés, együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        motivációs levél,

        a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

        egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt,

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyíkos Sára nyújt, a 06/53/550-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/18634/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/18634/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykőrös város honlapja - 2019. augusztus 23.

        Helyben szokásos módon - 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezésének elküldése előtt szíveskedjen elolvasni a www.nagykoros.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati felhíváshoz mellékelt nyilatkozatot a pályázat beküldésével egyidejűleg megtenni. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag elbírálására nincs mód.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések