Állások keresése - irodavezető - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekirodavezető

Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Igazgatóság
Oktatásigazgatási Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 18-tól legfeljebb 2023. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irodavezető tevékenységét, az oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett, az oktatási igazgató irányítása alatt végzi. Az Iroda részletes feladatleírását a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeinek működési rendjéről szóló 4/2019. (V.27.) sz. kancellári utasítás tartalmazza, amely megtekinthető az Egyetem honlapján (http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá költségvetési intézményben az oktatás-szervezési, tanulmányi területen szerzett gyakorlattal. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók. Felsőoktatási vagy egészségügyi költségvetési intézményben szerzett, oktatás-szervezési, tanulmányi területen szerzett szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat, továbbá bármely világnyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga előnyt jelent. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő-szakértő, ügyintéző, szakmai szolgáltató munkakörre szóló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

        - kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

        - részletes szakmai önéletrajzot,

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        - az eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység feladatellátása vonatkozásában,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

        - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. október 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-140/2019. , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-140/2019., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető .

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE Honlapja - 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, 5 másolati példányban, továbbá 1 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). A tisztség ellátásával kapcsolatos részletes vezetői elképzelések maximális terjedelme 5 oldal. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásnak határidejét követően hiánypótlásnak nincsen helye! A pályázatok formai feltételeiről a 62/544-007-es és 62/343-417-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések