Állások keresése - Humánpolitikai referens - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHumánpolitikai referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

Humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kiválasztási rendszert működteti, végzi a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat. Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, közreműködik a minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szakmai koncepciók, tájékoztatók, körlevelek elkészítésében. Közreműködik az adható juttatások odaítélésében. Koordinálja a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat. Végzi a foglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatokat. Részt vesz az adatszolgáltatások, kimutatások elkészítésében, a megbízási szerződések és a nem rendszeres juttatások számfejtésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, személyügyi, munkaügyi, bérügyi, társadalombiztosítási ügyintéző,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        KIRA program gyakorlati ismerete, Mt. és Kjt. és a szociális és egészségügyi ágazatban történő végrehajtási rendeleteinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása.

        Kjt. és Mt. rendelkezéseinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása.

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-78/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-78/2019, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton Hunya Gabriella részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-78/2019., valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens. Bér megegyezés szerint. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Szociális ágazati pótlék, Havi 30.000.- Ft Önkormányzati pótlék a tárgyévben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések