Állások keresése - jegyző - Beremend Nagyközség Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Beremend Nagyközség Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Beremend Nagyközség Önkormányzat
Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81 § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Konyha és Étterem

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 33

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        jegyzői/aljegyzői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, b) - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudomány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A pályázó szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti tartalommal • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. •

        • A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 84-85 §-ai szerint összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beremend Nagyközség Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 06/72/574-922 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2590/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2590/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Beremend Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Beremend Kásád és Kistapolca települések polgármesteri bírálják el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Társult községek esetében e helyben szokásos módon - 2019. augusztus 21.

        Beremend Önkormányzat kábeltelevíziós hálózatán - 2019. augusztus 21.

        Beremend és társult községek honlapján - 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések