Állások keresése - folyószámla referens - Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfolyószámla referens

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Folyószámla-kezelési Főosztály

folyószámla referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Dózsa György út 128-132.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 6. a) pontjában meghatározott vám- és pénzügyőri munkakörcsoport.

Ellátandó feladatok:

Intézi a kötetlen formában benyújtott kérelmekben foglalt adószámla rendezési feladatokat. Végzi az adószámla kötelezettség oldalát érintő belső rendező bizonylatok feldolgozását, jóváhagyását. Elvégzi a '17. számú nyomtatványon előterjesztett átvezetési és kiutalási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést. Részt vesz a más igazgatóságoktól/főosztálytól érkező adószámla felülvizsgálatra és rendezésekre irányuló megkeresések elintézésében. Folyószámla-kezelési ügyek intézése az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül. A végrehajtáshoz való jog elévülésével valamint a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülésével kapcsolatos feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A rábízott ügyekben a jogszabályok és a belső szabályozók alapján a döntések kiadmányozásra való előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 6. a) pontjában előírt végzettség (felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 73/2013. (XII.30.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik),

        Biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére a NAV Biztonsági Főosztálya által történik),

        A NAV tv. 33/B-33/F. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

Elvárt kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        precíz, önálló munkavégzés,

        problémamegoldó képesség ,

        pontos, felelősségteljes munkavégzés,

        terhelhetőség,

        logikus gondolkodás,

        motiváltság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal);

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        Motivációs levél, ami részletesen tartalmazza az eddigi szakmai feladatokat, életutat;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága általi kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Borbély Mária főosztályvezető Asszony nyújt, a 06-1-427-5765 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1387 Budapest, Pf. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019/FOLYÓSZLA , valamint a munkakör megnevezését: folyószámla referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1132 Budapest, Váci út 48. C-D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019/FOLYÓSZLA, valamint a munkakör megnevezését: folyószámla referens.

        Elektronikus úton ebpavig@nav.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges személyes elbeszélgetés tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, mert csak a hiánytalan és a fenti határidőig beérkezett pályázatot tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések