Állások keresése - Innovációs Központ Igazgató - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekInnovációs Központ Igazgató

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Innovációs Központ

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024 szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az Innovációs Központ munkájának megszervezése, operatív irányítása és ellenőrzése; • az Innovációs Központ közalkalmazott és megbízási jogviszony keretében dolgozó munkatársaival kapcsolatban a munkairányítási jogkör gyakorlása; • javaslattétel a rektornak és a kancellárnak az Innovációs Központban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának létesítésére, megszüntetésére és, javadalmazásukra; • részvétel az Egyetem kutatás- fejlesztési - innovációs stratégiája kialakításában; • részvétel az Egyetem egyes K+F+I testületeinek és tevékenységeinek munkájában, koordinációjában; • javaslattétel a rektornak és a kancellárnak az Egyetem projekt, kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységével kapcsolatban; • az Innovációs Központ képviselete projekt, kutatási, fejlesztési, innovációs és pályázati tevékenységekhez kapcsolódóan, illetve a rektor – valamint az illetékes rektor helyettes – valamint a kancellár akadályoztatása esetén az Egyetem képviselete a K+F+I tevékenységek és az Innovációs Központba telepített feladatokhoz kapcsolódóan • kapcsolattartás és koordináció az Egyetem szervezeti egységeivel és a külső partnerekkel; • a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos módosítási, fejlesztési javaslatok, koncepciók kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Felsőoktatási intézményben szerzett minimum 3 év vezetői tapasztalat

        A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, működését, oktatási és kutatási tevékenységét érintő kérdésekben

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Design és művészeti projektfejlesztési, -irányítási és -menedzsmenti tapasztalat

        Felsőoktatási szervezetfejlesztési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

        a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szuchacsev Dávid nyújt, a 70/399-4521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1121 , Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-307/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Innovációs Központ Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-307/2019, valamint a munkakör megnevezését: Innovációs Központ Igazgató.

vagy

        Elektronikus úton Szuchacsev Dávid kancellári kabinetfőnök részére a szuchacsev@mome.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szuchacsev Dávid, Budapest, 1121 , Zugligeti út 9-25. Master földszint kancellária.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések