Állások keresése - védőnő - Kömlőd Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnő

Kömlőd Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kömlőd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2853 Kömlőd, Pálóczi utca 21.

Komárom-Esztergom megye, 2854. Dad, Fő út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

anya, csecsemő és gyermekvédelem

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a főiskola védőnői szakán megszerzett diploma,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozik arról, hogy hozzájárul e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul e a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogáth István polgármester vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző nyújt, a 0630/6043188 vagy 0630/2565434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2853 Kömlőd, Pálóczi utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2853 Kömlőd, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton Bogáth István részére a polgarmester@komlod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Bogáth István polgármester vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző, Komárom-Esztergom megye, 2853 Kömlőd, Szabadság utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi ülésen

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2019. szeptember 17.

        www.komlod.hu - 2019. augusztus 14.

        24 óra

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések