Állások keresése - egészségbiztosítási ellenőri feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegészségbiztosítási ellenőri feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
(BFKH) Egészségbiztosítási Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztályra

egészségbiztosítási ellenőri feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Budapest, .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

egészségbiztosítási ellenőri feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. • A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti táppénzzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésével kapcsolatos feladatok vizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Legalább érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú társadalombiztosítási szakképzettség,

        Kifizetőhelyen szerzett ügyintézői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, megbízhatóság,

        Ügyfél-orientáltság, empátia,

        Felelősségtudat,

        Teljesítménymotiváció,

        Önállóság, hivatástudat, etikus magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata.

        A jelentkező nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat büntetlen előéletről

        Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Katalin osztályvezető nyújt, a +36-1-288-5346 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1407/00398-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egészségbiztosítási ellenőri feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca Trencsén. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1407/00398-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: egészségbiztosítási ellenőri feladatok.

        Elektronikus úton Papp Katalin osztályvezető részére a bfkh.egeszsegbiztositas@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap. A jelentkezést kérjük postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály 1387 Budapest Pf. 27. címre, Papp Katalin osztályvezető részére „SK” felbontásra megjelöléssel, valamint egyidejűleg elektronikus úton a bfkh.egeszsegbiztositas@bfkh.gov.hu címre megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Álláshirdetés egészségbiztosítási ellenőri feladatok ellátására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések