Állások keresése - szociális feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
(BFKH) XI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1.

szociális feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

szociális feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeiről szóló 2019/26. (VII.4.) kormánymegbízotti utasítás 45. pontja alapján: szociális feladat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, a) felsőoktatásban gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,

        Felsőfokú végzettség

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Szakszerűség,

        Pontosság és precizitás,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Szervezőkészség,

        Nagyfokú felelősségérzet,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), mely a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Szilvia nyújt, a +36 (1) 896-43-79 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-22/201 , valamint a munkakör megnevezését: szociális feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca Trencsén. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-22/201, valamint a munkakör megnevezését: szociális feladatok.

        Elektronikus úton (az e-mail tárgyaként „Szociális feladatok álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni) fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát elektronik oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések