Állások keresése - népegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseknépegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
(BFKH) XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Budafoki út 59.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

népegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeiről szóló 2019/26. (VII.4.) kormánymegbízotti utasítás 41.3. pontja alapján: megyei és járási tisztifőorvos, tisztiorvos, helyettes megyei és járási tisztifőorvos feladat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alap- ill. szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Szakszerűség,

        Önállóan munkára való képesség,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Pontosság és precizitás,

        Hatékonyság,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), mely a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fülepné Ludányi Éva osztályvezető nyújt, a +36 (1) 235-70-59 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-19/201 , valamint a munkakör megnevezését: népegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca Trencsén. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-19/201, valamint a munkakör megnevezését: népegészségügyi (tisztiorvosi) feladatok.

        Elektronikus úton (az e-mail tárgyaként „Tisztiorvos álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni) fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát elektronikus formá oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések