Állások keresése - népegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseknépegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Budafoki út 59.

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeiről szóló 2019/26. (VII.4.) kormánymegbízotti utasítás 41.7. pontja alapján: közegészségügyi- járványügyi feladat A Népegészségügyi Osztály illetékességi területén, népegészségügyi, ill. védőnői, hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH-Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, természettudományi, agrár, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy,

        felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

        felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség vagy

        érettségi végzettség és OKJ szerinti a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        szakszerűség,

        önállóan és csapatban is jó teljesítmény,

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        pontosság és precizitás,

        hatékonyság,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolatai; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), mely a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fülepné Ludányi Éva osztályvezető nyújt, a 36 (1) 235-70-59 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-18/201 , valamint a munkakör megnevezését: népegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00276-18/201, valamint a munkakör megnevezését: népegészségügyi (közegészségügyi- járványügyi) feladatok .

        Elektronikus úton a Kerületi Hivatal Titkársága (tárgy: „Közegészségügyi- járványügyi felügyelő álláshirdetés”) részére a titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő időtartama: 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések