Állások keresése - Főépítész - Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFőépítész

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, kiemelten az alábbiak szerint. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzati feladatok ellátásában. Vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot. Közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főépítészi vizsga,

        Tervező-programok használatának az ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.

        A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (speciális, a köztisztviselők részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

        A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

        A főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány másolata.

        Az eddigi szakmai munkáiról összeállított referencia-lista.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Szervezetmenedzsment Osztály - HR Csoport ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.891-0/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.891-0/2019, valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések