Állások keresése - konyhai kisegítő - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkonyhai kisegítő

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1239 Budapest, Hősök tere 18 - 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tálalókonyhán, HACCP rendszer szerinti működtetése. A beszállított ételek adagolása. A tálaló és mosogató konyhák, étkező tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-1/630-1359 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére történő megküldésével (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére történő megküldésével (1238 Budapest, Grassalkovich út 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2019, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

vagy

        Elektronikus úton Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető részére a takacsne.juhasz.ildiko@szgyi23.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        XXIII. kerületi SZGYI honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyi23.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések