Állások keresése - intézeti főgyógyszerész - Karolina Kórház-Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézeti főgyógyszerész

Karolina Kórház-Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karolina Kórház-Rendelőintézet
Intézeti Gyógyszertár

intézeti főgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézeti gyógyszertár tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok (rendelések, készletezés, kiadások, helyettesítések, keretgazdálkodás) szakmailag helytálló ellátása. A Daily Dose rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztések kiterjesztése. Intézet közforgalmú gyógyszertárának beindítása, működtetése. A Főorvosi Tanács ülésein részvétel, a programoknak megfelelő tevékenység végzése, jelentések, döntés előkészítő anyagok megírása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakgyógyszerésze szakvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes működési nyilvántartás igazolása

        Kamarai tagság igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István MSc. főigazgató nyújt, a 96/574-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/348-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézeti főgyógyszerész.         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/348-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézeti főgyógyszerész.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Bertalan István MSc. főigazgató részére a igazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dr. Bertalan István MSc. főigazgató, Győr-Moson-Sopron megye, Régi Vámház Mosonmagyaróvár, tér 2-4 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2019. augusztus 16.

        Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján - 2019. augusztus 16.

        Egészségügyi Közlöny következő számában - 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések