Állások keresése - gazdasági ügyintéző - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági ügyintéző

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete
Gazdasági csoport

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Tárgyi eszköz nyilvántartásával kapcsolatos feladatok o EOS ügyviteli programba a tárgyi eszközök nyilvántartása, változások rögzítése o Számlák és tárgyi eszköz kartonok egyezőségének ellenőrzése o Tárgyi eszközök, beruházások állományba vétele, analitikus nyilvántartása, szükséges nyomtatványok elkészítése o Negyedéves értékcsökkenési leírás elszámolása, egyeztetése a főkönyvi kivonattal o Aktív részvétel az időszaki jelentések elkészítésében o Leltározással kapcsolatos dokumentációk kitöltése, leltározási ütemterv alapján a leltározás lebonyolítása, tárgyi eszköz modullal való egyeztetése o Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére kötelező adatszolgáltatások elkészítése. Tárgyi eszköz nyilvántartás egyeztetése a vagyonkataszterrel, főkönyvi kivonattal, éves beszámolóval - NAIK Erdészeti Tudományos Intézet számláira tévesen beérkezett bevételek, téves utalások rendezése, ügyintézése - NAIK Erdészeti Tudományos Intézet vevői és szállítói számláinak kezelése, folyószámlák egyeztetése, esetleges hátralék kezelése, felszólításának előkészítése - EOS ügyviteli rendszerben egyéb pénzügyi alátámasztó dokumentáció rögzítése - Céltámogatások folyamatos nyomon követése, elszámolásában aktív részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középfokú szakirányú végzettség,

        Hasonló munkakörben költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gazdasági/számviteli/pénzügyi,

        államháztartási/vállalkozási szakon mérlegképes könyvelő képesítés

        EOS gazdálkodási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás,megbízhatóság, önálló munkavégzésre való képesség,

        Kiváló problémamegoldó képesség,

        Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,

        Rugalmas, együttműködő személyiség,

        Magas szintű nyelvi és matematikai kompetenciák(jogszabályok, vezetői utasítások önálló értelmezése),

        Kiváló rendszerszemléletű gondolkodás,

        Kitartás, jó munkabírás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata

        pályázó hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Hajnalka gazdálkodási csoportvezető nyújt, a 06 95/520-878 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK ERTI 2019/3 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK ERTI 2019/3, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Verebélyi Hajnalka részére a verebelyi.hajnalka@erti.naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, előzetes értesítést követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erti.hu, www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések