Állások keresése - 2 fő közterület-felügyelő - Aszódi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő közterület-felügyelő

Aszódi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Aszódi Polgármesteri Hivatal

2 fő közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

Rendészeti feladatok ellátása a város közterületein járőrszolgálat keretében. A közterületek Önkormányzat által meghatározott jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme; az ezzel kapcsolatos jogszabályok által előírtak betartásának ellenőrzése. A közterületek jogszabályok által előírt rendjét megbontó, a környezetet sértő, vagy veszélyeztető jogsértések megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, a bűnmegelőzésben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 4/2015.(I.23.) önkormányzati rendelet és a 2/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közterület-felügyelői szakképesítés

        Rendvédelmi területen vagy közterület-felügyelői területen eltöltött gyakorlat,

        Rendészeti területen eltöltött gyakorlat,

        Kommunikációs szintű idegen-nyelv tudás,

        Jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, küzdősportokban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy közterület-felügyelői OKJ-s szakképzettség hiányában vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aszódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Aszódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.

vagy

        Személyesen: dr. Ballagó Katalin jegyző, Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésre kerül, kivéve ha a Kttv. 62/A § alkalmazandó. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések